Platnosť individuálnych tréningov je maximálne 2 mesiace.